25 prosent opp fra bunnen

Publisert: 27 juli 2020 Oppdatert: 27 juli 2020

Etter svært kraftig nedgang i verdens aksjemarkeder gjennom første kvartal, ble andre kvartal preget av en nesten like kraftig oppgang. Ved utgangen av juni hadde store deler av verdifallet til norske pensjonssparere blitt hentet inn igjen.

Livselskapenes offensive investeringsporteføljer hadde på det verste et verdifall på 24 til 28 prosent fra utgangen av 2019, etter et historisk kraftig børsfall mot slutten av februar og gjennom store deler av mars. I andre kvartal pekte imidlertid pilene igjen oppover i verdens finansmarkeder. Ved utgangen av juni var nedgangen for året begrenset til om lag 4 til 8 prosent i livselskapenes offensive investeringsporteføljer, etter en oppgang på 25 til 30 prosent fra bunnen 23. mars.

 

Globale aksjer avsluttet andre kvartal med en nedgang på 5,5 prosent for året, målt i lokal valuta. Særlig sterk var utviklingen i USA, hvor den brede S&P500-indeksen avsluttet første halvår med en nedgang på bare 3,4 prosent. Til sammenligning var oljetunge Oslo Børs ned 14,6 prosent ved utgangen av juni, til tross for at oljeprisen økte med hele 60 prosent i andre kvartal.

 

I sine halvårlige oppsummeringer peker livselskapene på en kombinasjon av kraftige økonomiske tiltakspakker, gradvis gjenåpning av økonomier og positivt overraskende nøkkeltall som årsaker til den solide gjeninnhentingen i andre kvartal. Livselskapene peker imidlertid også på uvanlig høy usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i markedene, som i tillegg til koronaviruset også vil preges av det kommende presidentvalget i USA.

 

Kilde: Livselskapene. Det er imidlertid ikke alle tall som er verifisert av livselskapene ennå, i de tilfeller har vi benyttet Infront som kilde og estimert en omregning fra netto- til bruttoavkastning.

 

De fleste livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. De aktivt forvaltede porteføljene leverte jevnt over noe svakere resultater enn de passivt forvaltede porteføljene hittil i år. I Nordea Livs tilfelle har indeksporteføljene i tillegg blitt løftet som følge av at deres indeksporteføljer ikke er valutasikret.

 

 Kilde: Livselskapene. Det er imidlertid ikke alle tall som er verifisert av livselskapene ennå, i de tilfeller har vi benyttet Infront som kilde og estimert en omregning fra netto- til bruttoavkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.