2019: Beste år for pensjonssparing siden 2013

Publisert: 31 januar 2020 Oppdatert: 31 januar 2020

Et meget sterkt 2019 avsluttet et tiår med høy avkastning for norske pensjonssparere.

2019 ble det beste året for de globale aksjemarkeder siden 2013, med en oppgang på hele 26 prosent målt i lokal valuta. Aksjer i USA og øvrige utviklede markeder var ledende for oppgangen, med en avkastning på drøyt 30 prosent i USA og 27 prosent i utviklede markeder som helhet. Avkastningen var lavere i Norge (16,5 prosent) og de fremvoksende økonomier (18 prosent), dempet av henholdsvis lav oljepris og politisk uro. Også globale statsobligasjoner bidro sterkt med 6 prosent avkastning i 2019, godt hjulpet av fallende renter i USA.

 

I livselskapenes oppsummering av året settes oppgangen i sammenheng med nedgangen året før. Mens 2019 startet med betydelig usikkerhet knyttet til vekstutsikter, geopolitisk uro og pengepolitiske innstramminger, ble mye av frykten dempet da den amerikanske sentralbanken varslet rentekutt i stedet for renteøkning og forholdet mellom Kina og USA viste tegn til bedring. Etter første halvår i 2019 var livselskapenes investeringsprofiler tilbake til samme eller høyere nivå som oktober 2018. Ved utgangen av 2019 lå verdensindeksen om lag 8 prosent høyere enn toppen i 2018.

 

 

2019 avslutter en meget god tiårsperiode for norske pensjonssparere, især dem som har valgt en investeringsportefølje med høy aksjeandel. Med 70-80 prosent aksjeandel vil de fleste porteføljer ha gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på hele 10 prosent. Avkastningen har imidlertid også vært god i porteføljer med lav aksjeandel, takket være høy avkastning også fra obligasjoner. Her ligger den gjennomsnittlige årlige avkastningen på om lag 6 prosent.

 

 

Avkastningen i livselskapenes investeringsporteføljer har over tid blitt påvirket av ulik sammensetning og valutasikringsgrad. Samtlige porteføljer er i dag tilnærmet fullt valutasikret, hvilket sikrer porteføljene mot svingninger i kronekursen. De fleste livselskap har om lag 20 prosent norske aksjer i sine aksjeporteføljer, mens resten i hovedsak er plassert i utviklede globale markeder, samt en lavere andel plassert i de fremvoksende økonomier. Også på rentesiden er det ulikheter mellom livselskapene, hvor enkelte har valgt å inkludere høyrenteobligasjoner. Denne aktivaklassen har i senere år gitt god avkastning.

 

Som alternativ til standardporteføljene, som er helt eller delvis aktivt forvaltet, tilbyr de fleste livselskapene nå også rene indeksporteføljer. Disse porteføljene ga følgende avkastning i 2019:

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.