Brexit: Forsikringsselskapene «forlater» Storbritannia

Forsikringsselskapene flytter formelt ut av Storbritannia i forbindelse med den planlagte utmeldingen av EU.

Som de fleste har fått med seg er det høyst usikkert hva som blir utfallet av Brexit. Storbritannia hadde opprinnelig frem til 29. mars med å bestemme seg for hvilken løsning de skulle gå for (per 26. mars kan utmeldingen enten skje 12. april eller 22. mai).

 

Forsikringsselskap med base i Storbritannia må gå ut fra det «verste», nemlig at Storbritannia går ut av EU og frihandelsavtalen. For å sikre at denne handelen kan fortsette uten at det må søkes om selvstendige konsesjoner i hver enkel medlemsstat, har de fleste forsikringsselskapene valgt å etablere egne dedikerte forsikringsselskap i EU:

 

  • QBE opprettet QBE Insurance (Europe) Limited i Brussel allerede i oktober 2018.
  • AIG opprettet AIG Europe i Luxemburg f.o.m. 1. desember 2018.
  • Lloyd’s opprettet Lloyd’s Insurance Company S.A. i Brussel, med oppstart 1. januar 2019.
  • XL Insurance Company SE flytter til Dublin, Irland (venter på godkjennelse, men antas slutten av januar 2019).
  • Markel International overfører kundene til Markel Insurance Societas Europaea (29. mars 2019 for kunder med forfall på eller etter denne dato).

 

Business as usual

Forsikringsselskapene påpeker at dette ikke vil ha noen praktisk betydning for kundene. Lloyd’s på sin side sier at det kun er den formelle avtaleutstedelsen som vil foregå fra Brussel. Selve underwritingen (prissettingen), skadehåndteringen og kundeoppfølgingen vil fortsatt bli håndtert fra Storbritannia. Det vil heller ikke ha noen betydning for selskapenes rating.

 

De fleste vil opprettholde sine selskap i Storbritannia, men da som management-selskap for de forsikringene som er overført til andre land. Det vil si at det blir få ansatte overført til Luxemburg og Brussel. I all hovedsak administrasjon og økonomi.

 

Alle våre kunder med forsikringsavtaler hos ovennevnte forsikringsgivere blir berørt av endringene beskrevet her. Merk at det ikke er en uttømmende oversikt som er tatt med ovenfor.