Bruk av helseforsikring i koronakrisen

Publisert: 18 mars 2020 Oppdatert: 18 mars 2020

Helseforsikring

Behandling av koronasmittede og de sykeste i samfunnet vil føre til lengre ventetid på alle andre behandlinger. Planlagte behandlinger og operasjoner gjennom helseforsikring kan bli utsatt eller kansellert.

 

Personer som er satt opp til konsultasjon bør kontakte behandlingssted per telefon, dersom de har symptomer på Covid-19, nylig har vært på reise i utlandet eller har vært i kontakt med smittede, slik at de i samråd med behandlingssted kan avklare eventuelt nødvendige tiltak.

 

Da dette er en unntakstilstand (force majeure) som spesielt påvirker helseinstitusjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå, vises det til forsikringsvilkårene som sier at behandlingsgarantien ikke er gjeldende. Dette medfører at avtalt behandlingsgaranti ikke kan garanteres. Avtalt behandlingsgaranti fremkommer i medlemsbevis og kan variere fra 10 til 20 dager.

 

Online legekonsultasjon

Fastlege kan også tilby e-konsultasjon og telefonsamtaler ved behov for råd og helsehjelp. I økende grad tilbyr også fastleger videokonsultasjon. Tjenestene som nevnes under, kan være et supplement til dette.

 

De fleste som er dekket av en kollektiv helseforsikring har en slik tjeneste inkludert uten egenandel. Hva som er avtalt fremkommer i medlemsbeviset. Også ansatte uten helseforsikring kan benytte tjenesten mot en egenbetaling. 

 

Pågangen til online legekonsultasjoner har økt i forbindelse med koronaviruset. Dette er med på å avlaste fastleger og legevakter. Henvendelsene handler både om koronaviruset og andre helseplager. Ventetiden kan derfor være lengre enn vanlig.

 

For pasienter som mistenker koronasmitte kan onlinelegene bistå med å avklare om pasientene har behov for å teste seg eller være i karantene, slik at de slipper å sitte i kø på telefonen. I de tilfellene pasienter må testes, gir de råd i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og sørger i tillegg for at kommunelegen lokalt får melding.

 

Sykemeldinger

NAV godtar sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. I slike tilfeller kan derfor e-konsultasjon eller online legekonsultasjon benyttes.

 

For de som ikke har helseforsikring kan følgende tjenester benyttes mot en egenbetaling:

 

  • Kry
  • Eyr
  • DrDropin
  • Legevisitt
  • Helse Privat

 

Les også:

Koronaviruset: Hva dekker reiseforsikringen?

Koronaviruset: Hvordan påvirkes personalforsikringer og tjenestepensjon?