Flat utvikling i tredje kvartal

Publisert: 29 oktober 2021 Oppdatert: 29 oktober 2021

Oppgangen fortsatte gjennom sommeren, men med høsten kom også uroen tilbake til markedene. Utviklingen hittil i år er likevel svært hyggelig for norske pensjonssparere.

Etter syv strake måneder med oppgang i de globale aksjemarkeder, ble rekken brutt i september med en nedgang på om lag 3,5 prosent. Dermed ble den samlede utviklingen i tredje kvartal også tilnærmet flat. Nedgangen i september knyttes til stor uro i det kinesiske eiendomsmarkedet og en stadig økende frykt for at høy inflasjon ikke er så forbigående som den amerikanske sentralbanken hevder. Ved utgangen av tredje kvartal hadde likevel aksjer i globale utviklede markeder gitt en avkastning på snaut 15 prosent, mens høye olje- og gasspriser bidro til at norske aksjer hadde gitt en avkastning på nesten 20 prosent.

 

Det er i de fleste tilfeller arbeidstaker selv som velger investeringsprofil for sin innskuddspensjon. Også i år har arbeidstakere med innskuddspensjon blitt belønnet for å ta aksjerisiko på sin pensjonskapital. Livselskapenes offensive investeringsporteføljer (70-80 prosent aksjer) steg i gjennomsnitt med om lag 12,2 prosent gjennom første halvår, mens de forsiktige porteføljene (20-30 prosent aksjer) i gjennomsnitt ga om lag 4,4 prosent avkastning. De balanserte profilene med 50 prosent aksjer ga i gjennomsnitt 8 prosent avkastning. Best utvikling har man fått i Storebrand, særlig takket være høy avkastning på unoterte aksjer.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Under vises avkastningen for de mest benyttede indeksnære pensjonsprofilene som tilbys av livselskapene.

 

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.