God start på året for norske pensjonssparere

Investeringsporteføljene for innskuddspensjon startet året med oppgang, etter nok et sterkt kvartal i aksjemarkedene.

Globale aksjer fortsatte oppgangen fra høsten inn i 2021 og avsluttet første kvartal med en avkastning på 5,9 prosent, målt i lokal valuta. Norske aksjer steg i perioden med hele 8,7 prosent. Som forklaring på den positive utviklingen viser livselskapene til forventninger om høy økonomisk vekst etter full gjenåpning av samfunnet, kombinert med at myndighetene har fortsatt å stimulere økonomien med kraftfulle redningspakker.

 

I takt med forventninger om høy økonomisk vekst begynte også de lange rentene å stige igjen etter fjorårets kraftige fall. Dette medførte at investorer begynte å dreie sin oppmerksomhet bort fra vekstselskaper med inntjening langt frem i tid, og over til selskaper med en høyere inntjening i nåtid. Videre førte renteoppgangen til et svakere kvartal for obligasjoner med lang durasjon.

 

Med god oppgang i aksjemarkedet og svakere utvikling i rentemarkedet, ble det igjen et kvartal der norske pensjonssparere ble belønnet for å ta aksjerisiko. Livselskapenes offensive investeringsporteføljer (70-80 prosent aksjer) steg i gjennomsnitt med 5,5 prosent, mens de forsiktige porteføljene (20-30 prosent aksjer) i gjennomsnitt ga 1,5 prosent avkastning.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Som det fremgår av tabellen under ga disse jevnt over noe svakere avkastning enn livselskapenes aktivt forvaltede porteføljer i årets første kvartal.

 

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Torstein Farsund.