Grunnbeløpet øker med 4,77 prosent

Publisert: 20 mai 2022 Oppdatert: 23 mai 2022

Folketrygdens grunnbeløp (G) øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner med virkning fra 1. mai 2022.

Trygdeoppgjøret 2022 er gjennomført etter gjeldende regler for regulering av grunnbeløpet og pensjoner, og ble formelt fastsatt ved kongelig resolusjon i dag den 20. mai 2022. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) la onsdag frem resultatet av årets trygdeoppgjør.

 

Oppgjøret innebærer at grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,77 prosent, fra 106.399 kroner til 111.477 kroner. Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en årlig inntektsøkning på 4,77 prosent fra 1. mai. Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en årlig økning i pensjonen på 4,12 prosent (3,53 prosent fra 1. mai). Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

 

I praksis betyr dette at en pensjonist som har en månedlig alderspensjon fra NAV før skatt på kr 25 000 (årlig kr 300 000) i april 2022 vil få en utbetaling på kr 25 882 (årlig kr 310 590) fra mai 2022.

 

Persen sier at oppgjøret er i tråd med Stortingets vedtak om at pensjonen skal reguleres som et gjennomsnitt av lønnsvekst og prisvekst. «Det gir en trygghet for den enkelte i hvordan egen pensjonsopptjening og pensjon vil utvikle seg over tid», sier Persen til NTB.

 

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

 

Det er relativt komplisert å forstå hvordan de forskjellige reguleringssatsene fremkommer. Vi vil derfor gi nærmere informasjon om hvordan de er beregnet.

 

Nærmere om årets G-regulering:

Årets regulering tar utgangspunkt i anslått lønnsvekst i revidert nasjonalbudsjett på 3,7 prosent.

Det skal også justeres for tidligere lønnsoverheng fra foregående år. I 2021 ble lønnsveksten estimert til 2,4 prosent, mens den faktiske lønnsveksten endte på 3,5 prosent (jf. TBU-rapporten for 2022), som medfører at grunnbeløpet skal justeres med ytterligere 1,1 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp skal dermed reguleres med (1+3,7%) * (1+1,1%) - 1 = 4,84%. For at gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 skal få denne reguleringen, må altså grunnbeløpet fra 1. mai 2022 økes med 4,77 prosent.

 

 

Nærmere om årets pensjonsregulering:
Pensjoner under utbetaling skal reguleres med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. Grunnbeløpet (lønnsveksten) øker med 4,84 prosent, mens prisveksten anslås til å bli 3,4 prosent i 2022 (jf. revidert nasjonalbudsjett 2022). Årlig pensjonsregulering blir da 4,12 prosent. Siden pensjonsreguleringen i fjor endte på totalt 5,36 prosent, må altså pensjoner under utbetaling fra 1. mai 2022 økes med 3,53 prosent.