Grunnbeløpet øker med 4,98 prosent

Publisert: 21 mai 2021 Oppdatert: 21 mai 2021

Folketrygdens grunnbeløp (G) øker fra 101.351 kroner til 106.399 kroner med virkning fra 1. mai 2021.

Etter årets trygdeoppgjør blir pensjoner under utbetaling regulert høyere enn antatt lønnsvekst.

 

Trygdeoppgjøret 2021 er gjennomført etter gjeldende regler for regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Alderspensjoner under utbetaling blir i år regulert etter særskilte regler, i tråd med vedtakene Stortinget fattet i desember 2020 og i februar 2021. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la torsdag frem resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottakere og pensjonister.

 

Oppgjøret innebærer at grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent, fra 101.351 kroner til 106.399 kroner. Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai. Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning i pensjonen på 4,99 prosent fra 1. mai. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

 

«I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringen var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere», opplyser Isaksen i en pressemelding.

 

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.