Høy avkastning i første halvår

Publisert: 25 august 2021 Oppdatert: 25 august 2021

Fortsatt positiv utvikling i verdens aksjemarkeder sørget for at norske pensjonssparere igjen ble belønnet for å velge høy aksjeandel på sin innskuddspensjon.

Oppgangen i de globale aksjemarkedene fortsatte gjennom andre kvartal, og ved utgangen av juni hadde globale aksjer steget med 13,4 prosent siden årsskiftet. I Norge og USA var utviklingen enda sterkere, med om lag 15 prosent avkastning i begge markeder.

 

De lange rentene steg i årets første kvartal i takt med forventinger om god økonomisk vekst og høy inflasjon. Til tross for høye inflasjonstall i andre kvartal begynte imidlertid rentene å sige nedover igjen. Spørsmålet mange stiller seg er om den høye inflasjonen er forbigående eller vedvarende. Samtidig knyttes det usikkerhet til deltavarianten av koronaviruset og hvordan denne vil påvirke gjenåpningen av verdensøkonomien.

 

Den positive utviklingen i verdens aksjemarkeder betyr at norske pensjonssparere igjen ble belønnet for å ta aksjerisiko. Livselskapenes offensive investeringsporteføljer (70-80 prosent aksjer) steg i gjennomsnitt med om lag 11,5 prosent gjennom første halvår, mens de forsiktige porteføljene (20-30 prosent aksjer) i gjennomsnitt ga om lag 4 prosent avkastning.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Som det fremgår av tabellen under ga disse jevnt over noe svakere avkastning enn livselskapenes aktivt forvaltede porteføljer i første halvår.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.