Innskuddspensjon: Høy avkastning etter nok et sterkt år i verdens aksjemarkeder

Publisert: 25 januar 2022 Oppdatert: 25 januar 2022

For tredje år på rad ga globale aksjer tosifret prosentvis avkastning. Dermed ble også 2021 et meget godt år for norske pensjonssparere.

De globale aksjemarkeder fortsatte den sterke utviklingen i 2021. Målt i lokal valuta ga verdensindeksen (alle markeder) en avkastning på 20,9 prosent i fjor. Blant de store markedene var det nok en gang amerikanske aksjer som ledet an med høyest avkastning, denne gang hele 28,2 prosent. Også i Norge ble imidlertid avkastningen meget sterk. Godt hjulpet av kraftig oljeprisoppgang endte Oslo Børs året med hele 23,4 prosent avkastning. Svakest var utviklingen i de fremvoksende markeder, hvor særlig uro i det kinesiske eiendomsmarkedet bidro til at avkastningen ble marginalt negativ (-0,2 prosent).

 

Gjennom året ble det viet stor oppmerksomhet til sterk inflasjon og behov for pengepolitisk tilstramming. De lange rentene tikket oppover gjennom året, i takt med at sentralbankene varslet rentehevinger i tiden som kommer. Livselskapene uttrykker fortsatt en forventning om at deler av inflasjonen skyldes flaskehalsproblemer i den globale økonomien, og at inflasjonen dermed må forventes å falle noe ned fra dagens høye nivåer. På motsatt oppgis høy økonomisk vekst, fallende arbeidsledighet og økende lønnsvekst som drivere til at inflasjonen fortsatt vil være sterkere enn normalt. Usikkerhet rundt inflasjon og rentenivå har preget markedene i starten av 2022 og bidratt til betydelig mer uro enn man så i 2021.

 

For arbeidstakere i Norge innebærer den sterke utviklingen i 2021 at man nok en gang har blitt godt belønnet for å ta aksjerisiko på sin innskuddspensjon. Pensjonssparere med høy aksjeandel (75-80 prosent) oppnådde i gjennomsnitt om lag 17,5 prosent avkastning på sin pensjonskapital. Ved lav risiko (25-30 prosent aksjer) ga livselskapenes investeringsporteføljer i gjennomsnitt 6 prosent avkastning.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Under vises avkastningen for de mest benyttede indeksnære pensjonsprofilene som tilbys av livselskapene.

 

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.