Innskuddspensjon: Positiv avkastning i 2020 til tross for covid-19

Publisert: 05 februar 2021 Oppdatert: 05 februar 2021

2020 startet dårlig, men kraftig oppgang fra slutten av mars ga et nytt år med positiv avkastning i livselskapenes investeringsporteføljer for innskuddspensjon.

Globale aksjer avsluttet kriseåret 2020 med positiv avkastning, til tross for et uvanlig kraftig fall i verdens aksjemarkeder på vårparten. Fra 20. februar til 23. mars falt det globale aksjemarkedet med 33 prosent, før det deretter steg med 60 prosent til utgangen av året. For året som helhet endte det globale aksjemarkedet med en avkastning på 12 prosent. Den positive utviklingen i aksjemarkedet står i kontrast til utviklingen i verdensøkonomien, som med et fall i verdiskapingen på 4 prosent var i resesjon for første gang siden finanskrisen. Livselskapene viser til kraftig stimuli fra myndigheter og sentralbanker som avgjørende for den raske gjeninnhentingen i det globale aksjemarkedet.

 

Les også: Hva er egen pensjonskonto, og hva betyr det for bedrifter og ansatte?

 

Gjennom året var det imidlertid stor forskjell mellom tapende og vinnende sektorer i aksjemarkedet. Teknologi, kommunikasjon og forbruksvarer var toneangivende sektorer, mens reiseliv, energi og bank skilte seg ut i motsatt retning. Med store forskjeller mellom tapende og vinnende sektorer ble 2020 også et år med relativt stor spredning i avkastning mellom livselskapenes (delvis) aktivt forvaltede investeringsporteføljer for innskuddspensjon. Porteføljene med høy aksjeandel (70-80 prosent) ga mellom 6 og 13 prosent avkastning. Livselskapene viser til ulik grad av suksess i sin aktive forvaltning som hovedårsak til de store forskjellene.

 

 

De fleste livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Som det fremgår av tabellen under var det mindre spredning mellom disse porteføljene i 2020.

 

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.