Innskuddspensjon: Røff start på året for pensjonsprofilene

Publisert: 04 mai 2022 Oppdatert: 05 mai 2022

Kraftig inflasjon og frykt for høye renter preget markedene i starten av året. Situasjonen ble ytterligere forverret da Russland invaderte Ukraina.

Kvartalet åpnet med negativ utvikling for både globale og norske aksjer, men Oslo børs falt mindre enn globale markeder på grunn av oppgang i oljeprisen i starten av året. Februar ble nok en volatil måned. Invasjonen av Ukraina førte til kraftig fall både på europeiske, asiatiske og amerikanske børser. Krigen økte videre i styrke gjennom mars, og de økonomiske sanksjonene mot Russland viste seg å bli hardere enn forventet. Sanksjonene omfattet blant annet utelukkelse av et utvalg russiske banker fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT og frysing av den russiske sentralbankens eierandeler i utlandet. Etter et fall i aksjemarkedet (MSCI World) på nesten 13 %, snudde stemningen i midten av mars da sentralbanken i USA kommuniserte raskere rentehevinger. Dette ble tolket som en slags bekreftelse på at underliggende økonomisk vekst er sterk nok til å tåle høyere kortere renter. Oslo børs er blant børsene som har klart seg best i løpet av februar og mars grunnet oppgang i oljepris og råvarematerialer. Styrkingen av den norske kronen bidro også positivt til den norske indeksen.

 

Det er i de fleste tilfeller arbeidstaker selv som velger investeringsprofil for sin innskuddspensjon. Så langt i år har arbeidstakere med innskuddspensjon ikke blitt belønnet for å ta aksjerisiko på sin pensjonskapital. Livselskapenes offensive investeringsporteføljer (70-80 prosent aksjer) falt i gjennomsnitt med om lag 3,7 prosent gjennom første halvår, mens de forsiktige porteføljene (20-30 prosent aksjer) i gjennomsnitt ga en negativ avkastning på om lag 2,9 prosent. De balanserte profilene med 50 prosent aksjer falt i gjennomsnitt med 3,4 prosent. Storebrand opplevde lavest negativ avkastning første kvartal 2022.

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Under vises avkastningen for de mest benyttede indeksnære pensjonsprofilene som tilbys av livselskapene.

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Torstein Farsund eller Mats Kalstø Lervåg.