Koronaviruset: Hva dekker reiseforsikringen?

Kristin Strønen Publisert: 05 mars 2020 Oppdatert: 05 mars 2020

NIP og forsikringsselskapene mottar mange henvendelser om koronaviruset COVID-19. Mange av spørsmålene gjelder avbestilling, karantene og reisesykeforsikringen. Under følger en kort oppsummering av de mest relevante dekningsområdene.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er en generell informasjon, og at det er de ulike forsikringsselskapenes vilkår og praksis som gjelder.

 

Avbestilling av planlagt reise

Avbestillingsforsikringen dekker kostnader ved avbestilling av planlagt reise, dersom det har brutt ut for eksempel epidemi på reisemålet. Dette innebærer at forsikringsselskapene dekker avbestilling av reiser til Kina (hele Kina, ikke bare Hubei-provinsen) innenfor et gitt tidsrom. Kriteriet for slik erstatning er knyttet opp mot de reiserådene som UD har, samt hva WHO sier, og i noen tilfeller også hva lokale myndigheter sier. Dette kravet er oppfylt i forhold til Kina, Sør-Korea, samt til områdene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Nord-Italia.

 

Forsikringen dekker for tiden ikke avbestilling av reiser til øvrige Italia, Spania eller andre land der smitte er registrert. Dette kan naturligvis endre seg med tiden. Frykt for sykdom eller frykt for smitte er ikke omfattet av forsikringen.

 

Vi oppfordrer å ta kontakt med reisearrangør/flyselskap for å høre om det er mulig å få booket om eller refundert reiser.

  

Reisesyke – dersom man blir syk eller smittet på reise

Reiseforsikringen vil dekke utgifter til medisinsk behandling på reise, også dersom man blir smittet av koronaviruset.

 

Evakuering/hjemtransport fra stedet man befinner seg på

Her gjelder samme hovedregelen som for avbestilling, forsikringen dekker evakuering ut av området dersom reiserådet fra UD eller WHO eller evt. lokale myndigheter tilsier dette.

 

Karantene

Dersom man blir pålagt karantene fra offentlig helsevesen eller egen lege, regnes dette som sykdom, selv om man ikke har fått påvist sykdom ennå, og avbestillingsforsikringen gjelder. I slike tilfeller må dokumentasjon fra egen lege eller offentlig helsevesen fremlegges.

 

Dersom arbeidsgiver pålegger karantene, så erstattes ikke dette under reiseforsikringen. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke under reiseforsikringen.

 

Dersom man i løpet av reisen blir satt i karantene, før man får reise hjem til sitt hjemland, og det oppstår merutgifter til overnatting/ekstraordinære hjemreisekostnader, så vil reiseforsikringen dekke dette innenfor vilkårenes bestemmelser.

 

Generelt

Det er grunn til, både for bedriften og for de ansatte, å nøye vurdere reisevirksomheten fremover. Det kan bli nye problemer i nye land, i takt med at det avdekkes smittede personer i stadig flere land, og derav kan det oppstå problemer med transport, karantene, avlysning av arrangementer, møter, messer, fotballkamper og lignende, som var formålet med turen. Noe vil forsikringen kunne dekke, men andre utgifter må man dekke selv.

 

Nyttige lenker:

Folkehelseinstituttet

UDs reiseinformasjon

Europeiske Reiseforsikring

Gouda Reiseforsikring

Tryg Forsikring

AIG

Gjensidige Forsikring