Livselskapenes investeringsporteføljer: Oppgangen fortsatte i tredje kvartal

Publisert: 30 oktober 2020 Oppdatert: 30 oktober 2020

Utviklingen var positiv gjennom sommeren, men med høyere smittetall økte også usikkerheten i markedene.

Oppgangen i markedene fortsatte gjennom juli og august, men i september begynte usikkerheten igjen å prege markedene. Det er i hovedsak smittetall, smitteverntiltak og redusert økonomisk aktivitet, samt det nært forestående presidentvalget i USA, som fortsetter å prege utviklingen. Ved utgangen av juni var livselskapenes offensive investeringsporteføljer, med 70-80 prosent aksjer, fortsatt tydelig i minus for året, til tross for om lag 25 prosent oppgang fra bunnen i mars. Ved utgangen av tredje kvartal var de samme porteføljene tilbake til enten positiv eller svakt negativ avkastning for året som helhet, til tross for at globale aksjer falt med snaut 3 prosent i september.

 

Det er i hovedsak det amerikanske aksjemarkedet, med en oppgang på om lag 5 prosent for året ved utgangen av september, som har ledet an i den sterke gjeninnhentingen. Til sammenligning var europeiske aksjer ned 11 prosent ved utgangen av september. Også innad i Norden har det vært store forskjeller, hvor lav oljepris har bidratt til at Oslo Børs (-8 prosent) har vært langt svakere enn de nordiske landene som helhet (7 prosent). På rentesiden har det også vært betydelige bevegelser i begge retninger. Mens fallende renter har bidratt til høy avkastning fra obligasjoner med høy kredittverdighet og lang løpetid, har høyrenteobligasjoner fortsatt ikke kommet tilbake i pluss etter den kraftige korreksjonen tidligere i år.

 

Kilde: Livselskapene og Infront Finance. 

 

De fleste livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. De aktivt forvaltede porteføljene har jevnt over levert noe svakere resultater enn de passivt forvaltede porteføljene hittil i år. I Nordea Livs tilfelle har indeksporteføljene i tillegg blitt løftet som følge av at deres indeksporteføljer ikke er valutasikret.

 

Kilde: Livselskapene og Infront Finance.

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.