Lovpålagt ansvarsforsikring for elsparkesykler fra 1. januar 2023

Publisert: 08 desember 2022 Oppdatert: 08 desember 2022

Stadig flere bedrifter har elsparkesykler som de ansatte benytter for å komme seg fra A til Å. Fra nyttår må elsparkesykler forsikres på lik linje med biler, motorsykler og lastebiler.

Fra 1. januar 2023 trår nye regler i kraft når det gjelder ansvarsforsikringer for elsparkesykler. Det nye lovverket innebærer at det da er lovpålagt for alle eiere/brukere av elsparkesykler å tegne ansvarsforsikring for bruk av disse kjøretøyene.

 

Elsparkesykkel = stort skadepotensiale

Hovedhensynet til at ansvarsforsikring for elsparkesykler blir obligatorisk er at man som fører kan komme i store erstatningsansvar dersom man skulle forårsake skader på personer eller andres eiendeler.

 

En slik ansvarsforsikring dekker:

  • Inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres eiendom/eiendeler
  • Ubegrenset beløp for personskader for alle involverte i ulykken
  • Hvis du som fører blir skadet i en ulykke, utbetales opptil 200 000 kroner ved medisinsk invaliditet og 100 000 kroner ved dødsfall
  • Utgifter til rettshjelp dersom du som fører blir part i en tvist

 

Ikke alle sparkesykler er lovlige

Det er særlig viktig å notere seg at sparkesykkelen er innenfor det lovverket anser som lovlig. Dersom den ikke tilfredsstiller disse kravene, kan dekningene delvis eller helt falle bort.

 

Det innebærer bl.a. at kjøretøyet ikke skal overgå en maksfart på 20 km/t, ikke skal overstige 70kg inkl. batteri og at dens maks bredde på 85cm og høyde på 120cm overholdes.

 

Info vi trenger

Ved tegning av en slik forsikringen har forsikringsleverandørene behov for detaljer om kjøretøyet. Vi kan bistå deg med å få etablert elsparkesykkel-forsikring.

 

Vi vil trenge følgende informasjon:

 

  • Verdi per sparkesykkel (OBS! dette vil ikke ha betydning i et evt. erstatningsoppgjør)
  • Identifikasjonsnummer: de siste seks sifrene i serienummeret (Dersom dette ikke finnes har vi behov for motornummer eller fabrikasjonsnummer)
  • Produksjonsår
  • Sparkesykkelens merke og modell

 

Ta kontakt med oss på skade@nip.no hvis bedriften din trenger å tegne ansvarsforsikring for elsparkesykler.