Negativ avkastning i årets første kvartal

De mest brukte investeringsporteføljene til livselskapene falt med mellom 0,5 og 3,8 prosent i første kvartal. Donald Trump får mye av skylden.

Kilde: Livselskapene

 

Etter svært sterk avkastning i aksjemarkedet i 2017 begynte også 2018 sterkt, før børsene verden over falt kraftig i februar. I Norge har Oslo Børs hentet seg inn igjen og vel så det. Globale aksjemarkeder har imidlertid falt i løpet av kvartalet. Fremvoksende økonomier presterer bedre enn industrilandene i aksjemarkedet og har ikke falt like mye hittil i år. Svingninger i aksjemarkedet på kort sikt er vanlig og forventet.

 

Globalt trekkes frykten for en handelskrig mellom USA og Kina, samt økte renter i USA frem som forklaringsfaktorer på nedgangen i aksjemarkedene. President Donald Trump lovet sine velgere økt proteksjonisme og «America first» i valgkampen, og nå ser det ut som markedet tror på at disse valgløftene kan materialisere seg. I Norge er en høy og stigende oljepris en viktig faktor for den relativt sett bedre utviklingen på Oslo Børs.

 

Utsikter til økte renter er et positivt tegn for den økonomiske aktiviteten. Men økte renter vil også øke avkastningskravet til investeringer i aksjemarkedet, samt muligens trekke penger ut av aksjemarkedet ved at renteinvesteringer blir mer attraktive. Økte renter gir i første omgang negativ avkastning for renteinvesteringene i investeringsporteføljene, fordi obligasjoner synker i verdi, men på lengre sikt vil høyere renter bidra til høyere avkastning i de investeringsporteføljene med innslag av renter.

 

Indeksporteføljene

Livselskapenes indeksforvaltede porteføljer har også negativ avkastning i 1. kvartal i 2018. Avkastningen er enda svakere enn i porteføljene som er mer eller mindre aktivt forvaltet.