Negativ utvikling gjennom første halvår for norske pensjonssparere

Publisert: 24 august 2022 Oppdatert: 24 august 2022

Kraftig inflasjon, stigende renter og russisk invasjon av Ukraina preget finansmarkedene i første halvår.

Livselskapenes investeringsprofiler for innskuddspensjon falt betydelig gjennom årets første seks måneder. De offensive investeringsprofilene med om lag 80 prosent aksjeeksponering falt i gjennomsnitt med 12,7 prosent. Det ble også et svakt halvår for pensjonssparere med lav risiko i sine porteføljer, da stigende renter tynget obligasjoner med lang løpetid. Avkastningen i investeringsprofiler med 20-30 prosent aksjeeksponering falt i gjennomsnitt med 7,7 prosent i perioden.

 

Mens de globale aksjemarkedene falt 17,7 prosent gjennom første halvår, ble utviklingen langt bedre for Oslo Børs, som takket være høye olje- og gasspriser endte med nedgang på kun 2,6 prosent. Også de fremvoksende markedene (-13,7 prosent) holdt noe bedre stand enn de utviklede økonomiene (-18,3 prosent), hvor det amerikanske aksjemarkedet (-20,1 prosent) ble særlig hardt rammet av behovet for pengepolitiske innstramminger. Det var også store bevegelser i valutamarkedet, hvor kronen svekket seg i overkant av 11 prosent mot dollaren. Ettersom livselskapene helt eller delvis har valutasikret sine porteføljer, uteble imidlertid også denne støtdempingen fra nordmenns pensjonsporteføljer.

 

Starten på andre halvår har vært positiv, men livselskapene knytter fortsatt stor usikkerhet til inflasjon, renteutvikling og hvor mye sentralbankene må stramme til for å gjenopprette prisstabilitet. Frykten er at behovet for innstramminger vil være så stort at verdensøkonomien vil stå i en tydelig resesjon innen inflasjonen er bragt under kontroll.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Under vises avkastningen for de mest benyttede indeksnære pensjonsprofilene som tilbys av livselskapene.

 

 

 

NIP gjør oppmerksom på at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.