Nye personvernregler gir store bøter for dårlig IT-sikkerhet

25. mai 2018 innføres nye personvernregler som ved brudd vil gi bedriften din bøter på inntil 20 millioner euro, eller fire prosent av selskapets omsetning.

Fra denne datoen får altså alle norske virksomheter nye plikter, som innebærer et langt større ansvar for å være i samsvar med nye og gamle personvernregler enn tidligere.


Ny EU-forordning

Bakgrunnen er innføringen av en ny EU-forordning som har fått navnet General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen går kort fortalt ut på å sikre at opplysninger om privatpersoner ikke kommer på avveie, og at det er en gjennomtenkt plan i virksomheten på hvordan personvern håndteres.

 

Den nye forordningen innebærer blant annet et større krav til dokumentasjon av IT-systemer og sikkerhetsløsninger. EU har funnet det hensiktsmessig å innføre en ordning med bøter som «svir» for å sørge for en preventiv effekt.

 

Her er hovedlinjene i de nye personvernreglene:

 • Alle skal ha en forståelig personvernerklæring (nedskrevne rutiner).
 • Mange virksomheter må opprette eget personvernombud.
 • Organisasjonen må identifisere hva slags type data de har, og hvordan den oppbevares.
 • Virksomheten må ha tilfredsstillende IT-sikkerhet som forhindrer tilgang for uvedkommende.
 • Nye krav til avvikshåndtering: Alle alvorlige sikkerhetsbrudd må være rapportert til Datatilsynet innen 72 timer, samt til berørte parter uten forsinkelse. 
 • Virksomheter skal opplyse den som blir registrert om hvilke personopplysninger de samler inn og hvordan de skal brukes. Loven krever at dette skal forklares på en forståelig måte.
 • Enklere tilgang og kontroll over egne data som virksomheten har om den enkelte. Retten til dataportabilitet: en bruker har krav på å få utlevert alle opplysninger de har avgitt til en tjeneste og til få dem overført til en annen tjeneste.
 • Rett til å «bli glemt», sletting av personopplysninger.
 • Rett til å motsette seg automatiserte beslutninger og rett til forklaring.
 • Bøter på inntil 20 millioner euro, eller fire prosent av omsetningen.
 • Hjemmel om kompensasjon til skadelidt for ikke-økonomisk tap, dvs. en slags «tort og svie»-kompensasjon.

 

Forholdet til cyberforsikring

Bøter kan i utgangspunktet være dekket på en cyberforsikring, men kun hvis det er lovlig adgang til å forsikre seg mot disse. Straffebøter er ment å ha en preventiv effekt, og den mister man hvis man kan forsikre seg mot straffereaksjonen.

 

Skulle man være så uheldig å få personopplysninger på avveie etter et hackerangrep, kan imidlertid cyberforsikringen og den øyeblikkelige profesjonelle hjelpen forhindre spredning av opplysningene.

 

Å ha cyberforsikring vil derfor kunne påvirke størrelsen på straffeboten, skulle Datatilsynet komme til at IT-sikkerheten var for dårlig i utgangspunktet.