Nytt positivt kvartal for livselskapenes investeringsporteføljer

Publisert: 31 oktober 2019 Oppdatert: 31 oktober 2019

Livselskapenes investeringsporteføljer fortsatte med positiv avkastning i årets tredje kvartal. Investeringsporteføljer med høy aksjeandel (70-80 prosent) hadde ved utgangen av september gitt en avkastning på om lag 12 til 17 prosent siden starten av året. Også de mer forsiktige porteføljene (20-30 prosent aksjer) var sterke i perioden, med en avkastning på om lag 7 til 9 prosent så langt i år.

 

Aksjemarkedene har vært den fremste bidragsyteren til høy avkastning i årets ni første måneder. Særlig sterke var aksjemarkedene i de utviklede økonomier, med nærmere 20 prosent oppgang fra januar til september. Til tross for den sterke oppgangen var det imidlertid også perioder med betydelig markedsuro. Fra slutten av juli til midten av august falt verdensindeksen med om lag 6 prosent, før pilene igjen pekte opp. Livselskapene viser til samspillet mellom handelskrig, vekstutsikter og pengepolitikk som avgjørende for markedsutviklingen hittil og venter at disse også blir drivere i tiden som kommer.

 

Også på rentesiden, særlig for internasjonale obligasjoner, har avkastningen vært god i perioden. Livselskapene viser til fallende globale renter med tilhørende kursoppgang for obligasjoner. Denne effekten var sterkest for livselskapene med lengst durasjon i sin renteportefølje. Bruttoavkastning per tredje kvartal 2019 fremgår av tabellen under. Livselskapene har noe ulik aksjeandel i sine porteføljer, hvilket påvirker avkastningstallene.

 

 

Indeksforvaltning

Livselskapene tilbyr rene indeksforvaltede investeringsporteføljer til en lavere kostnad enn standardprofilene, som er helt eller delvis aktivt forvaltet. De indeksforvaltede investeringsporteføljene har gitt følgende avkastning fra januar til september.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg.