Opptur i markedene i fjerde kvartal

Publisert: 25 januar 2023 Oppdatert: 25 januar 2023

Globale finansmarkeder slo tilbake etter tre strake kvartaler med markant nedgang. For norske pensjonssparere ble 2022 likevel et år preget av røde tall.

Med høy inflasjon, stigende renter og krig i Europa ble 2022 det første året siden 2018 med negativ avkastning for norske pensjonssparere. I aksjemarkedene var det langt mellom lyspunktene, og grunnet stigende renter var det vekstselskaper med inntjening i fjern fremtid som fikk hardest medfart. Ei heller på rentesiden ble pensjonsporteføljene spart for nedturen, ettersom de aggressive renteøkningene tynget obligasjoner med lang løpetid. I tillegg har livselskapenes porteføljer for innskuddspensjon generelt høy valutasikringsgrad, hvilket medførte at det kraftige kronekursfallet ikke ga samme støtdemping som man gjerne fikk i det ordinære fondsmarkedet, hvor valutasikring generelt er mindre utbredt.

 

Verdensindeksen falt med om lag 16 prosent i 2022, målt i lokal valuta, mens det amerikanske aksjemarkedet avsluttet året med en nedgang på om lag 18,5 prosent etter å ha vært ned nesten 25 prosent tidlig i oktober. Lyspunktet ble norske aksjer med en nedgang på beskjedne 1 prosent, godt hjulpet av en sterk energisektor. Mens inflasjon og renter ble det store temaet i 2022, og inflasjonen nå viser tegn til å være forbi toppen, har markedet i stor grad flyttet oppmerksomheten til prisen man har betalt for å bekjempe den høye inflasjonen. Det sentrale spørsmålet er om sentralbankene klarer å skape en såkalt «myk landing», eller om de kraftige pengepolitiske innstrammingene i stedet sender verdensøkonomien inn i resesjon.

 

Oversikten under viser avkastningen i 2022 for livselskapenes mest benyttede investeringsporteføljer med lav (20-30 prosent), middels (50 prosent) og høy (70-80 prosent) aksjeandel. Merk at porteføljene er ulikt sammensatt, blant annet med noe variasjon i aksjeandel og ulik eksponering mot ulike markeder og aktivaklasser. Det bør derfor også forventes noe ulikhet i livselskapenes oppnådde avkastning.

 

 

Livselskapene tilbyr rene indeksporteføljer som alternativ til de (delvis) aktivt forvaltede porteføljene. Under vises avkastningen for de mest benyttede indeksnære pensjonsprofilene som tilbys av livselskapene.

 

 

Kontaktpersoner:
Thomas Høy (thomas.hoy@nip.no, 920 46 248)
Mats Kalstø Lervåg (mats.lervag@nip.no, 911 26 807)