Oslo Børs løftet pensjonsfondene i første halvår

De mest brukte investeringsporteføljene for innskuddspensjon har slått avkastningen på verdensindeksen i første halvår av 2018. God avkastning på Oslo Børs er hovedårsaken.

 

De mest brukte investeringsporteføljene har en aksjeandel på mellom 20 og 80 prosent, der resten består hovedsakelig av ulike renteinvesteringer. Investeringsporteføljene har om lag 20 prosent av aksjeandelen plassert i Norge. Oslo Børs har hatt en avkastning på nærmere 10 prosent i første halvår, mens verdensindeksen har hatt nullavkastning. Avkastning på Oslo Børs har hovedsakelig kommet fra energi og sjømat, som er to store sektorer på Oslo Børs.


Avkastningen i andre kvartal isolert har vært sterk etter svak avkastning i første kvartal. Dette til tross for blant annet fortsatt frykt for eskalerende handelskrig og flere tilbakeslag i Brexit-forhandlingene. Skattereformen i USA og generelt gode selskapsresultater og vekst i økonomien har likevel medført en sterk innhenting i de globale markedene siden april. Oslo Børs hadde flat avkastning i første kvartal, men meget sterk avkastning særlig i april og i begynnelsen av mai.


Som figuren under viser er det investeringsprofilene med høyest aksjeandel som nå har gitt den beste avkastningen for første halvår av 2018. Det er relativt store forskjeller mellom de ulike livselskapenes avkastning, noe som gjenspeiler at det har vært et marked med større volatilitet enn på en stund. Eksempelvis har avkastningen i fremvoksende markeder (emerging markets) vært svak, og enkelte sektorer i aksjemarkedet har også gitt svak avkastning, som eksempelvis internasjonal bank og finans.

 


Indeksporteføljene

Livselskapenes indeksforvaltede porteføljer har snudd til positiv avkastning i første halvår etter negativ avkastning i første kvartal av 2018. Avkastningen er imidlertid svakere enn i porteføljene som er mer eller mindre aktivt forvaltet (utenom Nordea Liv).