Sterk start på 2019 for livselskapenes investeringsporteføljer

Norske pensjonssparere kan glede seg over en meget positiv start på året.

Ved utgangen av 2018 var det om lag 249 milliarder kroner til forvaltning i markedet for innskudds- og hybridpensjon, inkludert pensjonskapitalbevis og pensjonsbevis. 1,4 millioner nordmenn er i dag omfattet av en innskuddsbasert pensjonsordning. Norske pensjonssparere kan glede seg over en positiv start på 2019.

 

Mens aksjemarkedene avsluttet 2018 med sterk nedgang og negativ avkastning for året som helhet, var starten på 2019 tilsvarende positiv. Investeringsporteføljene med lav aksjeandel (20-30 prosent) ga inntil 5 prosent avkastning i årets første kvartal, mens investeringsporteføljene med høy aksjeandel (70-80 prosent) ga inntil 10 prosent avkastning. Både aksje- og rentesiden av forvaltningen ga positiv avkastning i årets første kvartal.

 

I livselskapenes kvartalsrapporter vises det til flere forhold som hevet markedene, fremfor alt en tilbakeholden amerikansk sentralbank med hensyn til renteøkning, samt forbedringer i relasjonen mellom USA og Kina med hensyn til handelskrig. Livselskapene viser til svakere veksttakt i den globale økonomien fremover, men at den amerikanske sentralbanken til gjengjeld varslet at innstrammende pengepolitikk settes på pause i påvente av signaler om hvilken retning den økonomiske utviklingen tar. På rentesiden oppgis fallende globale renter og gunstig utvikling i kredittpåslag som bidragsytere til positiv avkastning fra obligasjoner.

 

I Norge var utviklingen også positiv, hjulpet av stigende oljepris, men likevel noe svakere enn globale aksjer. Det norske aksjemarkedet steg om lag 8,6 prosent i første kvartal, mens internasjonale aksjer steg om lag 12 prosent i samme periode. Tilsvarende lå utviklingen i det norske rentemarkedet noe bak det internasjonale. Livselskapenes investeringsporteføljer har ulik eksponering mot ulike markeder. Med en viss spredning i avkastningen fra disse markedene, bidrar ulik allokering til å skape forskjeller i livselskapenes avkastningsresultater. Videre har livselskapene ulik andel aksjer i sine investeringsporteføljer.

 

  

Indeksforvaltede porteføljer

Livselskapene tilbyr rene indeksforvaltede investeringsporteføljer til en lavere kostnad enn standardprofilene, som er helt eller delvis aktivt forvaltet. De indeksforvaltede investeringsporteføljene ga følgende avkastning i 2019s første tre måneder:

 

 

  For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Mats Kalstø Lervåg