Storebrand kjøper Skagen

Forsikringsselskapet Storebrand kjøper fondsforvalteren Skagen for 1,6 milliarder kroner.

Storebrand kjøper samtlige A-aksjer og 10 000 B-aksjer i Skagen, tilsvarende 90,95 prosent av aksjekapitalen i selskapet og 99,9 prosent av stemmene i selskapet. Dette fremkommer av en børsmelding 25. oktober 2017, samt av selskapets kvartalsrapport.

 

Oppkjøpet av Skagen øker Storebrand-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 milliarder kroner fra fire til 17 prosent. Skagen har i dag om lag 140 000 andelseiere.

Gjennomføring av transaksjonen avhenger i hovedsak av godkjennelse fra Finanstilsynet og Finansdepartementet samt Konkurransetilsynene i Norge og Sverige. Dersom dette kommer på plass, forventer Storebrand at transaksjonen blir gjennomført i løpet av inneværende år.

 

Skagen har de siste årene vært rammet av betydelig kapitalflukt fra sine viktigste fond og har måttet nedbemanne kraftig i 2017. Fra utgangen av 2016 til oktober krympet forvaltningskapitalen fra 83 til 80 milliarder kroner.