Webinar om permitteringer og kostnadstilpasninger i pensjonsordningen

Publisert: 26 mai 2020 Oppdatert: 27 mai 2020

Se vårt webinar i opptak.

Stortinget vedtok den 14. april endringer i regelverket for håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger. Lovendringen gir bedriftene større fleksibilitet i sin håndtering av ansatte som permitteres under koronakrisen. I dette webinaret fra 26. mai 2020 informerer vi om de midlertidige endringene og gjennomgår i tillegg andre tilpasninger i tjenestepensjonsordningen som kan være aktuelle for å oppnå nødvendige kostnadsbesparelser.