Rapport driftspensjon april 2020

Publisert: 22 mai 2020 Oppdatert: 22 mai 2020

Fondskommentar for april fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med 11 prosent i april. Det er den største månedsoppgangen siden 1975. Utflating i smittespredning og utsikter til at «lockdowns» gradvis lettes, bidro sammen med summen av alle penge- og finanspolitiske tiltakene til å løfte aksjemarkedene. Dette til tross for at makrotallene har kollapset. Vekst- og inntjeningsforventningene har også blitt kraftig nedjustert for inneværende år, spesielt i første halvår.

 

Makrotallene for andre kvartal blir som følge av covid-19 begredelige, men konsensus venter fortsatt en betydelig innhenting i tredje kvartal. Det er likevel historisk stort sprik i anslagene nå, som det ofte er i slike situasjoner. Det store spriket i anslagene henger naturligvis sammen med usikkerheten rundt hvor fort de gradvise lettelsene av «lockdowns» blir og faren for potensiell oppblussing. En ny oppblussing vil uansett ikke føre til en like kraftig bråstopp som vi har sett, ettersom beredskapen nå er høyere. «Peak lockdown» er dermed trolig bak oss.

 

Volatiliteten i finansmarkedene har derfor kommet betraktelig ned siden toppen i mars, selv om den fremdeles ligger godt over det vi så før covid-19. Det gjelder også i det norske rente- og kredittmarkedet. Rentene har riktignok fortsatt å falle, særlig i kortenden av kurven, og 3 måneders NIBOR har nå kommet ned til 0,50 prosent. Samtidig ser vi at kredittspreadene har kommet kraftig inn fra toppen, og at det er god appetitt for det meste som kommer til markedet, særlig for solide IG industriselskaper og banker.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.