Rapport driftspensjon august 2019

Publisert: 20 september 2019 Oppdatert: 20 september 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,03 prosent i august.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for august fra Holberg

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,03 prosent i august.

 

Handelskrigen mellom USA og Kina tiltok i august, og begge landene har nå mangedoblet tollen på det andre landets varer. Den amerikanske sentralbanken kuttet renten med 0,25 prosent den siste dagen i juli. Det er første gang på over ti år sentralbanken har kuttet styringsrenten. Sentralbanksjef Jerome Powell sa at rentekuttet var en måte å sikre seg mot nedsiderisiko og gi støtte til økonomien og øke inflasjonen.

 

Også i Kina får handelskrigen effekt. PMI-indeksen er under 50 og indikerer lavere aktivitet. PMI-indeksen gir et innblikk i hva forskjellige innkjøpssjefer i store selskaper planlegger å gjøre i fremtiden og gir dermed et godt innblikk i hvordan veksten vil være i tiden fremover. Den kinesiske økonomien ventes i år å få den svakeste veksten siden 1990.

 

Her hjemme ligger PMI-indeksen for industri på 53,8 og indikerer dermed fortsatt god vekst for norsk industri. Norsk industri virker som den i liten grad er påvirket av bremsen i global vekst og skyldes nok at den norske eksportsektoren er knyttet opp til råvarer som olje, fisk og metaller. Oslo Børs hovedindeks for aksjer har hatt økt volatilitet i august, men endte måneden omtrent på det nivået den begynte.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.