Rapport driftspensjon august 2021

Publisert: 24 september 2021 Oppdatert: 24 september 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for august fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg syvende måned på rad og med ytterligere 3 prosent i august. Dermed var det globale aksjemarkedet opp hele 20 prosent hittil i år ved utgangen av august.

 

Både globalt og her hjemme ser vi igjen at pandemien blusser opp igjen etter sommeren, men færre blir alvorlige syke ettersom stadig flere nå er vaksinert. Det betyr igjen at gjenåpningen av samfunnet i stor grad følger planen, og at den økonomiske aktiviteten og vekstutsiktene fremdeles ser bra ut. De toneangivende sentralbankene forhaster seg likevel ikke, og selv om den amerikanske sentralbanken (FED) signaliserer at de trolig begynner å trappe ned obligasjonskjøpene rundt årsskiftet, er første renteheving trolig først aktuelt 18-24 måneder frem i tid.

 

Norges Bank går derimot mot strømmen og bekreftet på mellommøtet i august at første renteheving ville komme i september. Norge klarte seg bra relativt sett gjennom krisen, gjeninnhentingen har vært sterkt den siste tiden og med en svært høy andel av befolkningen som er villige til å ta vaksine, ser også de økonomiske utsiktene gode ut fremover her hjemme. Pengemarkedsrenten 3 måneders NIBOR har fortsatt å stige ettersom vi nærmer oss første renteheving og var ved utgangen av august på 0,42 prosent.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i august og hittil i år for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.