Rapport driftspensjon desember 2020

Publisert: 20 januar 2021 Oppdatert: 20 januar 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for desember fra Storebrand Asset Management

2020 ble et spesielt år på flere måter. Særlig med tanke på hvordan vår måte å omgås andre mennesker har blitt utfordret, men også med tanke på hvordan finansmarkedene har gått fra det dypeste mørke til nye bestenoteringer. Desember var intet unntak i så måte, der stadig kraftigere nedstengninger har måttet til for å begrense smitten, samtidig som at vaksineringen nå er i gang har vært positivt nytt. Når desember også fulgte opp med en avtale mellom EU og UK om Brexit, og at forlengelsen av redningspakken i USA omsider ble vedtatt, så endte finansmarkedene i 2020 på et helt annet sted enn det var mulig å forestille seg på vårparten.

 

Der både Fed, ECB og Riksbanken enten bekreftet at de vil fortsette eller også øke sine QE-programmer, og heller ikke ser for seg renteoppgang de nærmeste 3 årene, gikk Norges Bank litt mot strømmen i desember. De holdt fortsatt renten på 0, men de hevet rentebanen og guidet på at første renteheving trolig kommer i løpet av første halvår 2022. Når nå utsiktene til at situasjonen trolig normaliseres i løpet av 2021 ettersom stadig flere vil bli vaksinert, ser Norges Bank det som naturlig å gradvis begynne å normalisere rentenivået opp fra 0 prosent. Rentene her hjemme fortsatte dermed oppgangen i desember, og har steget mellom 30-40 basispunkter i løpet av det siste kvartalet på løpetider mellom 4-10 år, mens de kortere løpetidene har beveget seg mindre. Vi har dermed fått en markant bratning av rentekurven gjennom kvartalet.

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under. 

 For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.