Rapport driftspensjon desember 2021

Publisert: 21 januar 2022 Oppdatert: 21 januar 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for desember fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med hele 24 prosent i 2021. Det er det tredje året på rad med tosifret oppgang. Til tross for flere smittebølger, sørget gjenåpning med sterk vekst forsterket av stimuli fra både finans- og pengepolitikk til oppgangen. Dette til tross for at global inflasjon steg overraskende mye og ikke ble så temporær som mange ventet. Rentene har likevel holdt seg lave.

 

Det sykliske globale makrobildet er fortsatt positivt i 2022 med vekst over trend. Ytterligere renteøkninger vil normalt kunne legge en demper på aksjemarkedet, men selskapenes inntjening er så høy at prisingsnivået på aksjer ikke er avskrekkende. Til tross for en kraftig oppblomstring av covid-smitte og myndighetenes respons med delvis nedstengning av samfunnet i begynnelsen av måneden, leverte Norges Bank rentehevingen i desember som de tidligere hadde signalisert på rentemøtene i september og november. Rentenivået er fortsatt rekordlavt og Norge har hentet seg godt inn igjen og tettet produksjonstapet etter den store nedstengningen og nedturen i 2020. Bedriftene skriker etter arbeidskraft, og ledigheten har kommet ned tilbake mot gamle nivåer. 

 

Noen måneder med delvis nedstengning og oppgang i midlertidig permitteringer var derfor ikke nok til å endre synet til Norges Bank, når også denne runden med oppblomstring av smitte antas å være midlertidig og samtidig mindre livstruende. Bekymringen for Norges Bank og andre sentralbanker er nå i stadig større grad at inflasjonen vil fortsette å stige og at lønnsveksten følger etter og vil holde inflasjonen høy lenger enn tidligere antatt. Norges Bank holdt derfor rentebanen omtrent uendret, og signaliserer at neste heving trolig kommer i mars, og at de deretter vil heve renten ytterligere to ganger inneværende år og deretter gradvis videre opp til 1,75 prosent.

 

Den amerikanske sentralbanken tok også et videre steg mot normalisering av pengepolitikken i desember, ved å doble takten på nedtrappingen av sine obligasjonskjøp (QE) i tillegg til å signalisere tre rentehevinger inneværende år. Rentene steg derfor markant siste halvdel av desember, og mest her hjemme i Norge. Selv om aksjemarkedet hentet seg inn igjen gjennom måneden og kredittspreader ute snudde inn etter en litt svak november, så steg kredittspreadene noen punkter videre ut her hjemme. En del av det skyldes trolig den vanlige desembereffekten her hjemme drevet av at bankene prøver å minimere risken, og dermed beholdningen på bøkene over årsskiftet.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i desember og 2021 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.