Rapport driftspensjon februar 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,22 prosent i februar.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for februar fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,22 prosent i februar. 

 

I desember ble statslederne i USA og Kina enige om en tre måneder lang pause i handelskrigen mellom landene. USA har utsatt ny økning av importavgiften på kinesiske varer som opprinnelig var planlagt til 1. mars, uten å sette ny dato. Årsaken til utsettelsen er god fremdrift i samtalene mellom landene. Aksjemarkedene har satt pris på utsettelsene og har steget kraftig i februar. Det har vært en fortsettelse på det positive sentimentet vi så også i januar.  

 

Holberg Global steg med hele 4,66 prosent i februar. Holberg Global består av 37 selskaper, hvorav de 20 største utgjør 73 prosent av porteføljen. Det er ingen endringer i porteføljesammensetningen i februar.  

 

Holberg Kreditt ga i februar en avkastning på 0,85 prosent. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Løpende yield eller effektiv rente neste tolv måneder for Holberg Kreditt er nå 5,75 prosent. Gjennomsnittlig vektet løpetid for fondets portefølje er 2,6 år, mens rentefølsomheten er 0,8 år. Holberg Likviditet steg med 0,19 prosent i februar. Fondet er meget konservativt sammensatt og har svært lav risiko. 

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.