Rapport driftspensjon februar 2022

Publisert: 24 mars 2022 Oppdatert: 24 mars 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for februar fra Storebrand Asset Management 
Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt videre med 3 prosent i februar. Etter en periode med forsøk på forhandlinger og trusler, invaderte Russland til slutt nabolandet Ukraina den 24. februar. Invasjonen kom på mange måter uventet, selv om mange også hadde forutsett utfallet. De varslede økonomiske sanksjonene mot Russland fra Vesten kom kjapt på plass etter invasjonen. Både utestengelse fra SWIFT og ikke minst sanksjoner mot den russiske sentralbanken har rammet det finansielle systemet i Russland hardt. Investorer som trekker seg ut fra russiske aksjer har også vært unisont, som har ført til at Moskva-børsen har blitt stengt på ubestemt tid.
 

 

Krigen i Ukraina er soleklart viktigste faktor for markedene nå. Krigen skaper frykt i finansmarkedene og gir store svingninger. Hvordan sanksjoner mot Russland påvirker vestlige økonomi og selskaper bidrar også til svingninger. Økte energipriser vil redusere vekstutsiktene, men bidraget til enda høyere inflasjon vil trolig sentralbankene anse som en "skatt". Det betyr at Sentralbankene ikke høyner renten som følge av slik inflasjon. 

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i februar og 2022 for disse fondene: 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil: 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres  
www.storebrand.no/sam.
 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.  
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.  
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.  
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Thomas Høy Telefon: 920 46 248 e-post: thomas.hoy@nip.no 
Geir Tore Nygaard Telefon: 932 50 700 e-post: geir.nygaard@nip.no