Rapport driftspensjon januar 2020

Publisert: 20 februar 2020 Oppdatert: 20 februar 2020

Fondskommentar fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt marginalt i januar. Året startet optimistisk med en signering av en såkalt fase 1 fredsavtale i handelskrigen mellom USA og Kina den 15. januar. Bare dager etter signeringen, rapporterte derimot kinesiske myndigheter tre dødsfall med over 200 smittede fra coronaviruset. Siden da har antallet døde og smittede økt eksponentielt, og i starten av februar var antall døde oppe i over 400 personer, og smittede over 20 000. Utbruddet har skapt frykt for at den økonomiske aktiviteten i verdens nest største økonomi rammes hardt, hvor de første som er rammet inkluderer flyselskaper og turistsektoren. Skulle spredningen til andre land og regioner tilta, vil det ramme den økonomiske aktiviteten globalt.

 

Historiske erfaringer med SARS, Ebola, svineinfluensa og andre epidemier, har likevel vist at den negative effekten på økonomien har vært kortvarig, mens mediefokuset og frykten har vært mye større. En av grunnene til at den negative effekten på økonomien er kortvarig, er at det som oftest er snakk om en utsettelse eller tidsforskyvning i økonomisk aktivitet til spredningen stopper opp. Den utsatte reisen, overnattingen eller varekjøpet kommer med andre ord oftest tilbake når situasjonen normaliseres. Dermed kan fall i aksjemarkedene i slike tilfeller ofte gi gode kjøpsmuligheter, og vi vil ofte få et lite rally ved nyheter om at spredningen avtar.

 

De toneangivende sentralbankene (Fed og ECB) og Norges Bank har holdt på analysene og rentebanene de presenterte i desember og signaliserer fremdeles uendret rente gjennom 2020. Om noe gir en stadig svakere krone handlingsrom for Norges Bank, men oljeinvesteringer som var den store vekstdriveren i Norge i fjor kommer ned i år, og stadig flere indikatorer signaliserer at veksten her hjemme blir lavere i år enn i fjor. Her hjemme har kredittspreadene kommet tydelig inn siden årsskifte, både i korte og lange løpetider, og med det også reversert den særnorske spreadutgangen vi fikk i kortere løpetider mot slutten av fjoråret.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.