Rapport driftspensjon januar 2022

Publisert: 23 februar 2022 Oppdatert: 23 februar 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for januar fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med 5 prosent i januar. Den svake starten på året skyldtes stigende renter og frykt for pengepolitisk innstramming etter Feds helomvending. Stadig haukete signaler fra Fed skremte aksjemarkedet, før det stabiliserte seg noe mot slutten av måneden. Gode selskapsresultater bidro til å dempe frykten noe.

 

Det sykliske globale makrobildet er fortsatt positivt i 2022 med vekst over trend. Fed vil trolig ikke avspore gjeninnhentingen, men balanseringen mot hensynet til inflasjonsutsiktene blir ikke lett. Globale aksjer har allerede falt som følge av forventninger om rentehevinger. Hvordan det går videre vil kunne avhenge av hvordan ting utvikler seg i forhold til disse nye høyere forventinger.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i januar og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.