Rapport driftspensjon juli 2020

Publisert: 18 august 2020 Oppdatert: 18 august 2020

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for juli fra Storebrand Asset Management

Til tross for rekordsvake BNP-rapporter for andre kvartal som nå tikker inn over hele verden, holder finansmarkedene seg overraskende sterke. Aksjemarkedene har jevnt over kommet ytterligere opp gjennom sommeren, og kredittspreadene har tatt et steg videre inn. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten fortsetter å ta seg opp de fleste steder i verden, at sentralbankene fortsatt holder klampen i bånn og at det stadig kommer mer finanspolitikk på bordet (sist ute var Eurosonen nå i juli).

 

Rentene både ute og hjemme har dermed kommet noe ned igjen i juli, og er nå blant annet nede på ny historisk lav i USA. Selv om aktivitetsdata stadig ser bedre ut, har man ikke full kontroll på smittespredningen hverken i Europa eller USA, som igjen indikerer at det fortsatt vil ta tid før vi er tilbake til normalen. Utover høsten vil valgkampen i USA ta stadig mer spalteplass, og det kjølige forholdet mellom USA og Kina vil fortsette å prege markedene.

 

Her hjemme er det fortsatt lav smittespredning selv om vi ser noe oppblussing enkelte steder i forbindelse med ferieavvikling, og aktiviteten tar seg gradvis videre opp. Kredittspreadene her hjemme har fortsatt å falle gjennom sommeren og vi ser at det er meget god appetitt for det meste som kommer til markedet, i hele spekteret av industriselskaper og banker. Og vi observerer generelt at tilbudet av nye kredittpapirer er lavt i forhold til etterspørselen.

 Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.