Rapport driftspensjon juni 2020

Publisert: 27 juli 2020 Oppdatert: 27 juli 2020

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for juni fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg tredje måned på rad og med 2 prosent juni. Siden bunnen i mars er globale aksjer opp hele 36 prosent. Etter en periode med gjenåpning mange steder etter nedstenginger som følge av COVID-19, er det som ventet tegn til oppblussing av smittetilfeller mange steder i verden. Spesielt er fokuset på USA og enkelte sørlige stater som Texas, Florida og Arizona, hvor smitteraten har økt tydelig de siste ukene. Også i Beijing i Kina var det oppblussing av tilfeller.

 

Tiltak er allerede iverksatt og flere vil trolig komme fremover. Tiltakene vil trolig være mer lokale og rettede, enn en ny nasjonal nedstenging. Såkalt «peak lockdown» er dermed fortsatt bak oss. Selv om tiltakene selvfølgelig fortsatt kan få merkbare økonomiske konsekvenser, har oppblussingen foreløpig ikke påvirket markedene nevneverdig. Frykt for oppblussing av COVID-19 og et Trump-tap i presidentvalget som på kort sikt kan være noe negativt, har gjort at momentet i oppgangen har tapt seg noe til tross for bedre enn ventet makrotall, spesielt i USA. For første gang siden mars har analytikere også tydelig revidert opp inntjeningsforventingene til selskapene. Fortsatt gjenåpning tross lokale oppblussinger, samt fortsatt stimulativ penge- og finanspolitikk gjør Storebrand Asset Management positive til globale aksjer inn i andre halvår.

 

Med så lave renter både globalt og her hjemme, er investorene igjen nødt til å bevege seg ut på risikoskalaen for å oppnå positiv avkastning på sine investeringer. Når tiltroen til at aktiviteten igjen tar seg opp samtidig som sentralbankene støttekjøper i kredittmarkedet, ser vi at denne kombinasjonen igjen øker investorenes appetitt for både aksjer og kreditt. Kredittspreadene her hjemme har fortsatt å falle gjennom juni, og vi ser at det er meget god appetitt for det meste som kommer til markedet, særlig av solide investment grade industriselskaper og banker.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.