Rapport driftspensjon juni 2021

Publisert: 23 juli 2021 Oppdatert: 23 juli 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for juni fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg femte måned på rad og med ytterligere 2 prosent i juni. Dermed er det globale aksjemarkedet også opp hele 25 prosent siden nivåene pre-pandemi i februar 2020. Fokuset har vært på inflasjon og hva sentralbankene foretar seg, da vekstbildet har utviklet seg som ventet med tiltagende vekst som følge av gjenåpning.

 

Tendensen i det norske kredittmarkedet de siste månedene er at spreadene har beveget seg mer sideveis etter den svært kraftige spreadinngangen fra april i fjor og som varte inn i første kvartal i år. Spreadene i mange utstedere og sektorer har da også rukket å komme ned på de laveste nivåene vi har sett siden før finanskrisen, så mye av oppsiden ved spreadinngang ser nå ut til å være tatt ut. Den korte pengemarkedsrenten, 3 måneders NIBOR, falt videre gjennom måneden med ytterligere 4 basispunkter, og var ved utgangen av juni nede på 0,20 prosent. Lav NIBOR og stramme kredittspreader bidrar isolert sett til en lavere løpende avkastning i fondene. NIBOR har nå trolig nådd sitt bunnpunkt, og er forventet å stige fremover, både på bakgrunn av likviditetshensyn, men også i takt med at Norges Bank begynner å heve styringsrenten utover høsten.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i juni og hittil i år for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.