Rapport driftspensjon juni 2022

Publisert: 27 juli 2022 Oppdatert: 27 juli 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for juni fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med hele 8 prosent juni. Trippelheving fra Fed, fortsatt høy inflasjon, økte renter før det falt tilbake, og resesjonsfrykt sendte globale aksjer ned.

 

Uttopping av inflasjonen ser ut til å la vente på seg og som ser mer sannsynlig ut til å skje i høst, bidrar til frykt for at Fed med sine trippelhevinger skal utløse en resesjon. Selv om inflasjonen vil falle, vil nivået fortsatt holde seg høyt og gjør at Fed ikke kan annet enn å håpe på en soft landing.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i juni og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil: 

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.