Rapport driftspensjon mai 2019

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,69 prosent i mai.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for mai fra Holberg

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global falt med 0,69 prosent i mai.

 

En stadig mer opphetet handelskrig har vært det som har dominert nyhetene. Det er fortsatt forventet at en handelsavtale vil komme på plass, men konflikten mellom USA og Kina er en dypere konflikt som går på mer enn tollbarrierer. USA har lenge anklaget Kina for å drive en urettferdig handelspolitikk ved blant annet å gi subsidier til bedrifter som produserer varer som skal selges i USA, omgåelse av patenter og varemerkebeskyttelser og at Kina stjeler industrihemmeligheter fra bedrifter i USA både gjennom hacking og gjennom amerikanske firmaer som driver virksomhet i Kina.

 

Andre negative nyheter har vært at OECD har senket sin prognose for global vekst i år og også usikkerheten rundt Brexit. Den amerikanske børsen falt over 6 prosent, og Oslo Børs endte tilslutt ned tre prosent i løpet av måneden. Som en konsekvens av uroen har de lange rentene i USA falt, og markedet priser nå inn at det vil bli rentekutt i USA i løpet av året. Tidligere i år snudde den amerikanske sentralbanken og har avlyst videre renteoppgang. 

 

Det er lett å bli nervøs av en slik nyhetsstrøm, men det er også lyspunkter. Det er fortsatt god vekst i verdensøkonomien, og arbeidsmarkedene er sterke både i USA og Europa. Donald Trump skal stille til gjenvalg i 2020 og er avhengig av sterk økonomisk vekst i USA for å få et godt resultat. Det gjør at han har en god motivasjon for å få på plass en avtale med Kina.

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.