Rapport driftspensjon mai 2020

Publisert: 19 juni 2020 Oppdatert: 19 juni 2020

Fondskommentar for mai fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg videre med 5 prosent i mai. Siden bunnen i mars er globale aksjer dermed opp hele 37 prosent og har hentet inn omtrent to tredeler av fallet. Den gradvise gjenåpningen av økonomiene globalt fortsetter omtrent som planlagt etter de omfattende nedstengningene mellom mars og mai. I mai hadde Storebrand Global Multifactor en verdinedgang på 0,3 prosent, som er identisk med referanseindeks. Hittil i år er fondet ned 9 prosent.

 

Fra en situasjon i mars og april der store deler av den globale økonomien ble skrudd helt av for å stoppe spredningen av Covid-19, har mai gitt de første datapunktene på den gradvise gjenåpningen som vi nå er inne i. Smittespredningen i den vestlige delen av verden har gått gradvis ned, og her hjemme har den norske modellen fått god kontroll på spredningen. Antall smittede og innlagte er nå nede på et svært lavt nivå.

 

Norges Bank fortsatte med ytterligere et rentekutt i begynnelsen av mai til rekordlave 0 prosent, samtidig som de kommuniserte at de ser for seg at rentene blir liggende på dagens nivå frem til utgangen av 2023. Tre måneders NIBOR fulgte dermed etter og var ved utgangen av mai nede på 0,28 prosent. Med så lave renter både globalt og her hjemme, er investorene igjen nødt til å bevege seg ut på risikoskalaen for å oppnå positiv avkastning på sine investeringer. Når tiltroen til at aktiviteten igjen tar seg opp samtidig som sentralbankene støttekjøper i kredittmarkedet, ser vi at denne kombinasjonen igjen øker investorenes appetitt for både aksjer og kreditt. Kredittspreadene her hjemme har fortsatt å falle gjennom mai og vi ser at det er meget god appetitt for det meste som kommer til markedet, særlig av solide investment grade industriselskaper og banker.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.