Rapport driftspensjon mai 2021

Publisert: 18 juni 2021 Oppdatert: 18 juni 2021

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for mai fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med 1 prosent i mai. Dermed er globale aksjer opp 12 prosent hittil år og 33 prosent siste 12 måneder. Det går nå mot lysere tider i dobbel forstand. Vaksineringshastigheten tar seg opp, og en stadig større andel av befolkningen blir immune. Det medfører at vi nå åpner opp samfunnet i større grad, at aktiviteten igjen øker og gjeninnhentingen i økonomiene akselererer. Store deler av den voksne befolkningen i de utviklede økonomiene vil være fullvaksinerte over sommeren, så vekstutsiktene for andre halvår er meget sterke.

 

Solide vekstutsikter, langvarig oppgang i råvarepriser og nå stadige flere signaler om kapasitetsutfordringer i mange bransjer øker forventningene om at inflasjonen vil ta seg opp i tiden fremover. Sentralbankene forventer også dette, men at oppgangen kun er midlertidig, og at de derfor vil holde pengepolitikken uendret med fortsatt lave renter og kjøp av obligasjoner i markedet. Av de vestlige sentralbankene er det trolig Norges Bank som går først ut av blokka. De har signalisert at de vil heve renten i løpet av høsten. Aksje- og kredittmarkedet utvikler seg fortsatt sterkt der flere børser igjen nådde nye bestenoteringer i løpet av mai, og kredittspreadene i mange sektorer nå er tilbake på sitt laveste siden før finanskrisen.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i mai og hittil i år for disse fondene:

 

 

Faktisk porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.