Rapport driftspensjon mars 2020

Publisert: 14 april 2020 Oppdatert: 14 april 2020

Fondskommentar for mars fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med hele 13 prosent i mars, samtidig som volatiliteten økte voldsomt. I løpet av uker i mars spredte koronaviruset (Covid-19) seg kjapt videre globalt og førte til at land etter land innførte kraftige tiltak for å stoppe pandemien. Tiltak som reiseforbud, karantene og lockdowns ble innført på løpende bånd i de fleste landene der Covid-19 spredte seg, noe som har gjort at økonomisk aktivitet har bråstoppet overalt. Antall permitterte og arbeidsledige har også skutt i været, noe som har gjort at myndighetene har kommet raskt på banen og vedtatt rekordstore krisetiltak.

 

Episenteret har gradvis flyttet fra Italia og Sør-Korea, til Spania og til slutt i USA. I Kina er det fortsatt indikasjoner på at det verste er over når det gjelder smittespredning, og det er også tegn på at den økonomiske aktiviteten er i ferd med å normalisere seg. Sentralbankene verden rundt kuttet rentene videre gjennom mars og lanserte tiltak på løpende bånd for å motvirke de negative effektene på økonomien som følge av Covid-19. Den amerikanske sentralbanken (Fed) ledet nok en gang an og relanserte såkalte kvantitative tiltak.

 

Norges Bank har fulgt opp i samme sporet. Først med rentekutt i to omganger på til sammen 1,25 prosent til en styringsrente på 0,25 prosent, den laveste renten vi har hatt i Norge noensinne. I tillegg har Norges Bank gitt bankene tilgang til såkalte F-lån (med 3, 6 og 12 måneders løpetid) for å bedre kapasiteten til bankene og bidra til økt likviditet i markedet. Som støtte til det norske næringslivet har også Statens Obligasjonsfond (SOF) blitt reetablert med en ramme på 50 milliarder NOK. Fondet vil investere i både primær- og sekundærmarkedet i det norske obligasjonsmarkedet.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.