Rapport driftspensjon mars 2022

Publisert: 22 april 2022 Oppdatert: 22 april 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for mars fra Storebrand Asset Management 
Etter over en måned med krig i Europa og fortsatt ingen utsikter til reelle fredsforhandlinger, har likevel den verste frykten for videre eskalering dempet seg og de fleste finansmarkedene stabilisert seg. Aksjer har kommet tydelig opp fra bunnen i begynnelsen av mars og kredittspreader inn fra toppen. Rentene, både her hjemme og internasjonalt, har derimot steget kraftig og med den raskeste månedsoppgangen vi har sett i nyere tid. Bakgrunnen for oppgangen er at verden nå står ovenfor den høyeste inflasjonen på 30-40 år, og krigen i Europa har gitt ytterligere press på råvarepriser og brudd i produksjonslinjer, og bidrar dermed til å løfte prispresset videre.
 

 

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med over 3 prosent i mars. Det globale aksjemarkedet har dermed hentet inn hele fallet etter invasjonen av Ukraina og steget 5 prosent i tillegg. Det er også opp nesten 10 prosent fra laveste nivå etter krigen. Fokuset i markedene har dreid tilbake til inflasjon og sentralbankene.  

Global makro vil trolig få mer fokus fremover. Nedjusterte vekstforventninger og oppjusterte inflasjonsforventninger taler for mindre risiko. Samtidig vil trolig råvareprisene falle ved utsikter til fredsavtale eller fredssamtaler. 

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i mars og 2022 for disse fondene: 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil: 

 
Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres  
www.storebrand.no/sam.
 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.  
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.  
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.  
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Thomas Høy Telefon: 920 46 248 e-post: thomas.hoy@nip.no 
Geir Tore Nygaard Telefon: 932 50 700 e-post: geir.nygaard@nip.no