Rapport driftspensjon november 2018

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,03 prosent i november.

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for november fra Holberg Fondene

Pensjonsporteføljen basert på profilen 60/20/20 i fondene Holberg Likviditet, Holberg Kreditt og Holberg Global steg med 1,03 prosent i november.

 

Etter en svak måned for aksjer i oktober ble november tilsvarende sterk med solid oppgang i mange regioner, med unntak av Norge. Store bevegelser i oljeprisen får ta hovedskylden for en særnorsk bevegelse. Vekstmarkedene opplevde en oppgang på 6,5 prosent og har vært mer stabile i sin utvikling enn Oslo Børs de siste månedene.

 

Holberg Global steg med 4,8 prosent i november. Resultatrapporteringen for tredjekvartal er i praksis ferdig, og Holberg Fondene er godt fornøyde med porteføljeselskapenes rapportering. De tre største positive bidragsyterne i porteføljen siste tolv måneder er Vinh Hoan Corp, Bakkafrost og Planet Fitness Inc, mens de tre største negative bidragsyterne er Arrow Global Group, Netease og Crest Nicholson Holdings.

 

Holberg Kreditt gav i november en avkastning på 0,24 prosent. Fondet består av en konservativ portefølje av nordiske høyrenteobligasjoner. Kredittrisikopremiene for høyrentepapirer har økt i USA og Europa gjennom 2018. Holberg Likviditet steg med 0,03 prosent i november. Man må tilbake til januar 2016 for å finne en like svak måned. Fondet er meget konservativt sammensatt og har lav risiko. Holberg Fondene har den siste tiden vektet seg noe opp i industri (Elkem og Heimstaden). 

 

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.