Rapport driftspensjon november 2019

Publisert: 17 desember 2019 Oppdatert: 17 desember 2019

Fondskommentar for november fra Storebrand Asset Management

November ble nok en god måned i de globale finansmarkedene med videre oppgang i aksjemarkedet, god utvikling i kreditt og marginal oppgang i renter. Årsaken til den positive utviklingen skyldes i hovedsak en begynnende tro på at industrisykelen er på vei til å runde hjørnet, og at global makro dermed vil stabilisere seg når vi nå snart går inn i 2020. Særlig har siste måneders utvikling i PMI for industrien gitt grobunn for denne optimismen, der den har stabilisert seg og steget marginalt fra lave nivåer, både i Europa, USA og Kina.

 

I begynnelsen av desember sådde Trump igjen tvil om at en såkalt «fase 1» handelsavtale mellom USA og Kina var nær signering. I tillegg ble det annonsert nye tolløkninger mot Brasil og Argentina, og det ble truet med tolløkninger mot Frankrike. Fra et globalt ståsted er det likevel handelskrigen mellom USA og Kina som har størst betydning. Aksjer er relativt høyt priset, men dette kan forsvares av lave renter og ekspansiv pengepolitikk. Samlet forventer Storebrand Asset Management en normal utvikling i aksjer, det vil si avkastning på 5-6 prosent i året.

 

Her hjemme i Norge viser siste oljetelling at vi får videre oppgang i investeringene også neste år, selv om veksttakten blir lavere enn i 2019. Det gir grunnlag for fortsatt god aktivitet her hjemme det nærmeste året. Selv om den norske kronen er svak, har annen makro utviklet seg i tråd med forventningene til Norges Bank, så det er lite trolig at vi får noen overraskelser i form av endret styringsrente ved rentemøtet 19. desember. 3 måneders Nibor steg med kun 1 basispunkt sist måned og lå ved utgangen av november på 1,84 prosent.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.