Rapport driftspensjon november 2020

Publisert: 22 desember 2020 Oppdatert: 22 desember 2020

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon.

 

Fondskommentar for november fra Storebrand Asset Management

November ble en meget sterk måned i finansmarkedene, både for aksjer og kreditt. Etter noen spennende dager i begynnelsen av måneden ble det endelig klart at Trump sin periode som president er over og at Biden overtar i Det hvite hus. Kun kort tid etter valget kom det positive vaksinenyheter fra 3 av de store legemiddelselskapene, der 2 av dem viser seg å være over 90 prosent effektive. Dette gir endelig en mulighet for å se begynnelsen på slutten av den pandemien vi fremdeles står i.

 

Kombinasjonen av disse gode nyhetene gav markedet en kraftig opptur, det til tross for at pandemien fremdeles herjer og gjør at svært mange land fortsatt er delvis nedstengt. Veksten globalt i fjerde kvartal blir dermed svak og negativ i mange land, men vaksinenyheter og avgjørelse på valget trumfet markedene i november. Rentene steg også i etterkant av nyhetene, og selv om de falt litt tilbake igjen i globalt mot slutten av måneden har de fortsatt å stige i langenden her hjemme. I november bedret også likviditeten seg i de korte pengemarkedsrentene, så 3 måneders NIBOR normaliserte seg igjen og kom ned 8 basispunkter til 0,36 prosent ved utgangen av måneden. Vi fikk dermed en tydelig bratning av rentekurven her hjemme.

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

Indeksportefølje

Dersom selskapet har valgt å benytte Storebrand Global Indeks i stedet for Storebrand Global Multifactor, fremgår avkastning av tabellen under.

 

 
For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.