Rapport driftspensjon november 2022

Publisert: 23 desember 2022 Oppdatert: 23 desember 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for november fra Storebrand Asset Management

Bedringen i risksentimentet som vi så i oktober fortsatte inn i november, og ble forsterket av inflasjonstallene i USA som endelig overrasket på nedsiden av markedsforventningene. Nivået på inflasjonen er fortsatt svært høyt, men månedstakten i oktober kom ned og gir markedet tro på at det det verste er bak oss og at nivået vil komme ned i tiden fremover. Hvis så er tilfelle betyr det samtidig at takten på hvor raskt sentralbankene strammer til også vil avta i tiden fremover. Dette bidro til at de lengre rentene falt tydelig gjennom november, noe som forsterket aksjeoppgangen og bidro til at kredittspreadene kom videre inn globalt og endelig smittet over til det positive her hjemme også. Dette til tross for at nesten samtlige sentralbanker satte styringsrentene videre opp i november. Fed fortsatte med enda en trippelheving (75 basispunkter) i november, og signaliserer at rentene skal videre opp til tross for en renteoppgang på hele 3,75 prosent siden midten av mars.

 

Det positive signalet som markedet likevel tar med seg, er at hevingstakten nå tas ned og trolig senkes til 50 basispunkter på møtet i desember og trolig videre ned til 25 basispunkter i løpet av første kvartal. Etter 3 møter på rad med doble rentehevinger (50 basispunkter) trappet Norges Bank ned hevingstakten til 25 basispunkter i november. Også her hjemme signaliseres det at rentene skal videre opp, men vi begynner trolig å nærme oss en rentetopp. Vi ser nå de første tegnene til at pengepolitikken begynner å bite her hjemme, blant annet i boligmarkedet, og Norges Bank ønsker nå å trå mer varsomt frem for å se hvordan økonomien tilpasser seg.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i november og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.