Rapport driftspensjon oktober 2019

Publisert: 22 november 2019 Oppdatert: 22 november 2019

Fondskommentar for oktober fra Storebrand Asset Management

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg ytterligere 2 prosent til ny «all time-high» i oktober. Positive signaler rundt handelskrigen mellom Kina og USA bidro til å trekke aksjemarkedene videre opp, samtidig som sentralbankene utfører en mer stimulerende pengepolitikk med blant annet lave renter. Rapporteringssesongen har også gått uten store negative overraskelser, selv om svakere økonomi vises i tallene. Samtidig har Brexit nok en gang blitt utsatt.

 

De globale makrotallene som toppet ut i første kvartal 2018, fortsetter å falle inn i årets siste kvartal. Dette har til dels vært ventet etter en synkronisert oppgang. Samtidig virker stimulansene i motsatt retning, og totalt sett påvirkes markedene i mindre grad. Et usikkerhetsmoment er at vi ser sprik mellom dårlige industritall og gode arbeidsmarkeds- og konsumtall. Over tid kan trolig ikke dette vedvare, så enten vil vi se en endring i den globale industrien eller så vil nok de øvrige tallene også svekke seg. Troen i finansmarkedene er sannsynligvis at stimuliene virker og vi snart ser et skifte i industrisektoren.

 

I Norge ser vi fremdeles en positiv utvikling i makro med vekst over trend, samtidig som kronen har fortsatt å svekke seg. Norges Bank holdt likevel på kommunikasjonen fra forrige rentemøte og signaliserer uendret rente i tiden fremover. 3 måneders Nibor steg med 6 basispunkter sist måned og lå ved utgangen av oktober på 1,83 prosent.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.