Rapport driftspensjon september 2019

Publisert: 25 oktober 2019 Oppdatert: 25 oktober 2019

Fondskommentar for september fra Storebrand Asset Management

Samtidig som de fleste aksjemarkedene steg i september, var måneden preget av flere forhold. Den europeiske sentralbanken signaliserte i september starten av seddelpressen på nytt. I tillegg til nytt rentekutt til negative -0,50 prosent, ble såkalte kvantitative tiltak (QE) relansert med månedlige beløp på 20 milliarder euro. Kjøpene er uten sluttdato og skal starte allerede i november. Europeiske makrotall fortsetter å falle, hvor spesielt industrisektoren i Tyskland ser ut til å falle uten tegn til noen stabilisering.

 

Den amerikanske sentralbanken (Fed) fulgte også opp med et nytt rentekutt i september. Industribarometre i USA har også falt videre til laveste nivå siden 2016. Servicesektoren holder seg derimot fortsatt godt både i USA og Europa, og det samme kan også sies om konsumenttilliten og det private konsum. I tillegg kom droneangrepet på oljeinstallasjonene i Saudi-Arabia, som skapte store bevegelser i oljeprisen. Etter at oljeproduksjon kom raskere tilbake enn forventet, falt midlertidig oljeprisen raskt tilbake igjen. Tredje kvartal er nå avsluttet, og fokuset vil skifte mot rapporteringssesongen. I tillegg er det fortsatt en del spenning knyttet til utfallet av Brexit.

 

Norsk økonomi går fremdeles godt, mye takket være oppsvinget vi har sett i oljerelatert næring. Selv om kjerneinflasjonen har kommet ned i Norge de siste månedene, er den fortsatt rett i overkant av målet til Norges Bank på 2 prosent. Til tross for dette har den norske kronen utviklet seg rekordsvakt den siste tiden. Alt av innenlandske forhold har derfor ligget til rette for at Norges Bank skulle gå mot strømmen og heve styringsrenten nå i september. Rentebanen ble likevel senket frem i tid og de signaliserer at de nå trolig er ferdige for denne gang, og at de ville holde styringsrenten uendret i tiden fremover. I og med at markedet kun priset inn 50 prosent sannsynlighet for at Norges Bank ville heve renten i september fikk vi en oppgang på 13 basispunkter i 3 måneders NIBOR over måneden, og også de lengre rentene hentet seg inn og steg etter det kraftige rentefallet vi så i august.

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i de tre verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.