Rapport driftspensjon september 2022

Publisert: 25 oktober 2022 Oppdatert: 25 oktober 2022

Nedenfor følger oppdaterte avkastningstall for driftspensjonsordningen som administreres av NIP. Dersom du er omfattet av en driftspensjonsordning med annen porteføljesammensetning, vennligst kontakt driftspensjon@nip.no for mer informasjon. 

 

Fondskommentar for september fra Storebrand Asset Management

September ble en svært volatil måned, og vi har beveget oss inn i et farvann som er mer krevende enn på svært lenge. Summen av økende bekymring for global resesjon, kraftig innstrammende sentralbanker, energikrise i Europa og seiglivet inflasjon var markedsdrivende temaer gjennom måneden. Sentralbankene var svært tydelige på prioriteringene under Jackson Hole i august, og da inflasjonen overrasket på oppsiden i september, fulgte Fed dermed opp og leverte sitt tredje rentemøte på rad med 75 basispunkter økning, og en rentebane, såkalt dot-plot, som indikerer ytterligere 125 basispunkter renteheving innen utgangen av året.

 

Selv om vekstbildet ser krevende ut i Europa, er inflasjonsbildet også her såpass høyt at ECB nå følger etter i samme spor og leverte 75 basispunkter renteøkning i september. Dette raske og kraftige skiftet i pengepolitikken, og dertil kraftig fallende vekstutsiktene, gjør klimaet mer krevende for både aksjer og kreditt, og er den viktigste driveren bak den reprisingen i markedet vi har sett hittil i år. Norges Bank er intet unntak og leverte som ventet en renteheving på 50 basispunkter på sitt tredje rentemøte på rad i september. Farten i norsk økonomi har vært svært god lenge, men vi ser nå likevel tegn til at det høye prisnivået, særlig strømprisene, og ikke minst de raskt stigende boliglånsrentene, begynner å bite på norsk økonomi.

 

NIPs kunder benytter ulike Storebrand-fond i sine driftspensjonsporteføljer. Under følger avkastning i september og 2022 for disse fondene:

 

 

Porteføljesammensetning er valgt av arbeidsgiver. De fleste av NIPs kunder har valgt enten Storebrand Global Multifactor eller Storebrand Global Indeks som aksjefond i sine porteføljer. Under følger avkastning for porteføljer som benytter disse fondene, fordelt på ulik risikoprofil:

 

 

Periodeavkastningen er avhengig av når innskudd ble innbetalt til Storebrand Asset Management. Avkastning i verdipapirfondene målt mot relevante indekser fremkommer av rapporter fra Storebrand Asset Management, som publiseres på www.storebrand.no/sam.

 

  • Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
  • Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
  • Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
  • Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Thomas Høy eller Geir Tore Nygaard.