Innkjøpsfellesskap

Vårt innkjøpsfellesskap gjør at selv små bedrifter kan få markedets beste betingelser.

Det er ingen hemmelighet at store bedrifter lettere oppnår gode priser og vilkår på sine forsikringsavtaler. Gjennom NIPs innkjøpsfellesskap kan imidlertid også mindre bedrifter få tilgang til de beste betingelsene. 

 

Vårt innkjøpsfellesskap omfatter en rekke ulike type dekninger innen personskade- og skadeforsikringer, samt tilleggsdekninger til driftspensjoner og lederavtaler. Foruten å oppnå markedets beste priser og betingelser, legger vi vekt på forutsigbare fornyelser og enkelt ajourhold. For de rette kundene kan det oppnås store besparelser i tillegg til mindre krevende intern ressursbruk. En annen fordel er at personskadeforsikringene kan tegnes uten krav til helsevurdering.

 

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere for mer informasjon om hvordan vårt innkjøpsfellesskap kan komme din bedrift til gode.

Personskade

Skade/ansvar